ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65€

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα hantrodentro.gr. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε και δέχεστε τους παρακάτω Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις.

Πνευματικά δικαιώματα

Η ιστοσελίδα hantrodentro.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «Βαρβάρα Παναγιώτου» με διακριτικό τίτλο «ΧΑΝΤΡΟΔΕΝΤΡΟ». Όλο το περιεχόμενο που αναρτάται προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή Νομοθεσία περί Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων και Αθέμιτου Ανταγωνισμού. Κατέχουμε τα δικαιώματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών. Όλα τα εμπορικά σήματα και άλλη πνευματική ιδιοκτησία ανήκουν σε εμάς ή κατέχουμε άδεια για την απεικόνισή τους ή είναι ιδιοκτησία τρίτων οι οποίοι διαθέτουν προϊόντα προς πώληση στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρία με την επωνυμία «Βαρβάρα Παναγιώτου» και διακριτικό τίτλο «ΧΑΝΤΡΟΔΕΝΤΡΟ». Η έδρα της εταιρίας μας βρίσκεται στη διεύθυνση: Αγ. Φανουρίου 12-14, Τ.Κ. 11633, Παγκράτι, Αθήνα, Τηλ. 2130 358033, ΑΦΜ 118573890, ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, έκθεση, αποστολή ή διάδοση οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας χωρίς την έγγραφη έγκριση μας εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται παρακάτω.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να «κατεβάσετε» οποιαδήποτε σελίδα για δική σας, προσωπική και μη επαγγελματική χρήση μόνο. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το τι επιτρέπετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με κάποιον από τους προσφερόμενους τρόπους που αναφέρονται στη σελίδα Επικοινωνία.

Παρότι η ιστοσελίδα μας είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή λάθη τα οποία είναι πέρα του δυνατού, δικού μας, ελέγχου. Δε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα χρώματα στις φωτογραφίες μας θα αποδοθούν σωστά σε διαφορετικές οθόνες. Οι διαστάσεις των προϊόντων είναι τέτοιες ώστε να απεικονίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια στο σχήμα τους και μια κατά προσέγγιση εικόνα του μεγέθους τους. Τα προϊόντα δεν προβάλλονται στις πραγματικές τους διαστάσεις.

Εισαγωγικά
Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία ή διευκρίνιση σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης ή για σχόλια και παράπονα σχετικά με την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση Αγ. Φανουρίου 12-14, Τκ 11633, Παγκράτι, Αθήνα ή στον αριθμό τηλεφώνου 2130 358033. Πριν κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αυτού, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (του λοιπού «Όροι») που διέπουν την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των ιστοσελίδων που περιέχει, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του. Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου αποδέχεται αυτόματα τους παρόντες Όρους, εφόσον επιλέξει να εγγραφεί ως μέλος αυτού. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματός και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω Όρων από τους χρήστες/επισκέπτες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου Κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

Τροποποιήσεις όρων/ υπηρεσιών
To hantrodentro.gr έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση του, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως ένα ενιαίο σύνολο με του παρόντες γενικούς Όρους χρήση. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης μεταξύ τους υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το hantrodentro.gr των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση Όρου. Τοhantrodentro .gr δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ. Το hantrodentro.gr δικαιούται ακόμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του. Μπορεί επίσης να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδισθεί η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή την βούληση του hantrodentro.gr

Γενικά
Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους, ο δε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από το hantrodentro.gr μέσω αυτού. Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Το hantrodentro.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών. Το hantrodentro.gr προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα των προμηθευτών, ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. Δικαιούται επίσης το hantrodentro.gr να συντηρεί τον δικτυακό τόπο, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή της λειτουργίας του. Τοhantrodentro.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Το hantrodentro.gr όμως δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται έναντι των χρηστών/επισκεπτών, για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται την αδυναμία του hantrodentro.gr να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, το hantrodentro.gr δεν εγγυάται ότι, η χρήση από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου, πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων.

Σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, αυτές οι ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Δε μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για τέτοιες ιστοσελίδες ούτε να εγγυηθούμε για αυτές. Παρέχουμε τους συνδέσμους επειδή νομίζουμε πως θα σας ενδιαφέρουν, όμως δεν τα παρακολουθούμε ή τα επικυρώνουμε.

Χρήση εξωτερικού υλικού

Δεν επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να βλάψει ή να διακόψει την προβολή της.

Δεν επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας για τη διαβίβαση ή αποστολή ιών.

Δε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η ιστοσελίδα είναι καθαρή από ιούς, θα πρέπει να λάβετε τις δικές σας προφυλάξεις επί του συγκεκριμένου θέματος.

Η διάθεσή μας είναι να βρίσκεται διαρκώς διαθέσιμη η σελίδα όμως αυτό δεν εξαρτάται πάντα από εμάς και δεν είμαστε υπεύθυνοι σε περίπτωση που η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη.

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεων

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή. Σε τέτοια περίπτωση θα ειδοποιηθείτε με την αποστολή των νέων Όρων Χρήσης στην ιστοσελίδα μας. Εάν δεν επιθυμείτε να υπακούετε και να συμφωνείτε με τους νέους Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεων, σας παρακαλούμε να σταματήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας.

Eπιστροφές

Στην περίπτωση που κάτι δεν σας αρέσει ή δεν σας κάνει ή δεν είναι έτσι όπως το έχετε φανταστεί, το Χαντρόδεντρο σας δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψετε το προϊόν που παραγγείλατε επιλέγοντας κάποιο άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Επιστροφές ή αλλαγές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Το προιόν δεν έχει φορεθεί περαιτέρω της δοκιμής.
  • Οι επιστροφές γίνονται μόνο μέσω μεταφορικής εταιρίας της επιλογής του πελάτη και τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον ίδιο.
  • Φροντίστε η συσκευασία της αποστολής να είναι ασφαλής έτσι ώστε να μην προκληθεί κάποια φθορά κατά τη μεταφορά του.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι το hantrodentro.gr δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του προιόντος κατά τη μεταφορά της επιστροφής.